Kategoriler
Excel Eğitimleri

Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları

Hepinize merhaba, bu yazımızda serimizin 4. konusu olan Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları altında bulunan formülleri inceleyeceğiz. Bu fonksiyon grubu içerisinde yer alan Çiftmi (IsEven), Tekmi (IsOdd), EBoşsa (IsBlank), Tür (Type), EMetinDeğilse (IsNonText), EMetinse (IsText),  ESayıysa (IsNumber) ve EYoksa (IsNa) formüllerinin kullanımına değineceğiz. Başlıklar halinde ve yine kendi oluşturmuş olduğum excel dosyaları üzerinden formüllerimizi grup grup anlatmaya başlayalım.

Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları – Çiftmi (IsEven) & Tekmi (IsOdd) & EBoşsa (IsBlank) & Tür (Type)

Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları içerisinde yer alan formüller, başlıktan da anlaşılacağı gibi genellikle ilgili hücreler hakkında bilgi mesajı almak için kullandığımız yapılardır. Excel’de fonksiyonların gruplara ayrılmasının sebeplerinden birisi de budur. Şimdi bu başlık içerisinde bahsedeceğimiz formülleri aşağıdaki excel tablosu yardımıyla anlatmaya başlayalım.

ÇİFTMİ (ISEVEN): Bu formülün kullanım amacı ilgili hücredeki sayının çift olup olmadığını kontrol etmektir. Hücredeki değere göre Doğru ya da Yanlış sonucu vermektedir. Kullanım biçimi;

=ÇİFTMİ(sınaması yapılacak hücre)

Sayı kolonumuzun A2 ve A3 hücresindeki değerleri kullanılarak, ÇİFTMİ kolonunda bulunan C2 ve C3 hücrelerinde dönen sonuçlara bakıldığında;

C2 Hücresi için || =ÇİFTMİ(A2) ve C3 Hücresi için || =ÇİFTMİ(A3)

C2 hücresine yazılan çiftmi formülünün sonucunun “Yanlış” olarak döndüğünü görmekteyiz. Formül içerisinde A2 hücresinde bulunan değer çağırıldığından ve A2=1 olduğundan sonuç bu şekilde dönmüş oldu. C3 hücresine yazılan çiftmi formülünün sonucuna baktığımızda ise “Doğru” olarak döndüğünü görmekteyiz. A3=2 olduğundan böyle bir sonuç elde etmiş olduk.

TEKMİ (ISODD): Bu formülün kullanım amacı ise ilgili hücredeki sayının tek olup olmadığını kontrol etmektir. Hücredeki değere göre Doğru ya da Yanlış sonucu vermektedir. Kullanım biçimi;

=TEKMİ(sınaması yapılacak hücre)

Sayı kolonumuzun A2 ve A3 hücresindeki değerleri kullanılarak, TEKMİ kolonundaki D2 ve D3 hücrelerindeki sonuçlara baktığımızda;

D2 Hücresi için || =TEKMİ(A2) ve D3 Hücresi için || =TEKMİ(A3)

D2 hücresine yazılan tekmi formülünün sonucunun “Doğru” olarak döndüğünü, D3 hücresine yazılan tekmi formülünün sonucunun ise yanlış olarak döndüğünü görmekteyiz. Yani çiftmi formülümüzdeki değerler için tam tersi sonuç almış olduk.

EBOŞSA (ISBLANK): Bu formül ile hücre içerisinde bir değer olup olmadığının kontrolü yapılır. Eğer hücre içerisinde değer yok ise “Doğru” var ise Yanlış” sonucunu döndürür. Kullanım biçimi;

=EBOŞSA(sınama yapılacak hücre)

Sayı kolonunun A6 hücresini sarı renk ile renklendirdiğimi ve içerisine herhangi bir değer girmediğimi görmekteyiz. Bu hücre için formülümüzü kullandığımızda EBOŞSA kolonunun E6 hücresinde kırmızı renk ile renklendirdiğim “Doğru” değerini görmektesiniz. Bu hücrede yazan formül şu şekilde;

=EBOŞSA(A6)

Sonucumuz “Doğru” olarak döndü çünkü A6 hücresinde herhangi bir değer bulunmamaktadır. Eğer A6 hücresinde hiçbir şey yazmasaydı ve bu hücre içerisinde bir boşluk bırakarak aynı formülü yazsaydık bu kez sonuç “Yanlış” olarak dönecekti. Bilindiği üzere boşluk da bir alan kaplamaktadır.

TÜR (TYPE): İlgili hücre içerisine yazılan değerin tipini veren fonksiyondur. 5 adet tip dönebilir. Bu tipler; Sayı (1), Metin (2), Mantıksal (4), Hata Tipi (16) ve Dizi Tipi (64) şeklindedir. Kullanım biçimi;

=TÜR (tipi öğrenilmek istenen hücre)

Tablomuzda dizi tipinde bir değer tanımlamadığım için Dizi tipi kısmını es geçerek geriye kalan 4 tip için yazdığımız formüllere bakacak olursak;

Tür1 Kolonu: Sayı kolonunun A2,A3,A4 ve A5 hücreleri için işlem yaptık ve “1” değerinin döndüğünü gördük. Yukarıda bahsettiğim üzere “1” dönüş tipi hücrede bulunan değerin sayısal bir tip olduğunu belirtmekteydi.Kullanılan formüle örnek olarak;

=TÜR(A2) || =TÜR(A3) || =TÜR(A4) || =TÜR(A5)

Tür2 Kolonu: Karakter kolonunun B2,B3,B4 ve B5 hücreleri için işlem yaptık ve “2” değerinin döndüğünü gördük. “2” dönüş tipi hücrede bulunan değerin metinsel bir tip olduğunu belirtmekteydi. Kullanılan formüle örnek olarak;

=TÜR(B2) || =TÜR(B3) || =TÜR(B4) || =TÜR(B5)

Tür4 Kolonu: Hem ÇİFTMİ hem de TEKMİ kolonunda bulunan değerlerin bir kısmı için işlem yaptık. Bu kolonda görüldüğü gibi “4” değeri bulunmakta bunun sebebi “çiftmi” ve “tekmi” formüllerinin birer mantıksal işlem olmasıdır. Buradaki mantıksaldan kasıt budur. Kullanılan formüle örnek olarak;

=TÜR(C2) || =TÜR(D3) || =TÜR(C4) || =TÜR(D5)

Tür16 Kolonu: Bu kolonda ise Hata Değeri barındıran A7 ve B7 hücrelerini kullanarak işlem yaptık. Gördüğünüz gibi sonuç olarak “16” değeri karşımıza çıkıyor. Kullanılan formüle örnek olarak;

=TÜR(A7) || =TÜR(B7)

İlk 4 formülümüzü anlattıktan sonra geriye kalan 4 formülümüzden bahsetmeye başlayalım.

Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları – EMetinDeğilse (IsNonText), EMetinse(IsText), ESayıysa (IsNumber) VE EYoksa(IsNa)

Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları konumuzun bu başlığında bulunan formüller yine yazılım dillerinden de bildiğimiz Boolean (True-False) yani Doğru – Yanlış şeklinde dönüş yapan formüllerdir. Aşağıdaki excel tablomuzu inceleyerek işlemlerimize başlayalım.

EMETİNDEĞİLSE (ISNONTEXT): Bu formülümüz ile sınaması yapılan hücredeki değer metin değilse doğru sonucu almak amaçlanmaktadır. Kullanım biçimi;

=EMETİNDEĞİLSE(sınaması yapılacak hücre)

EMETİNDEĞİLSE kolonumuzda iki adet “doğru” değerinin olduğunu görmekteyiz. Bu kolona ait C2 ve C3 hücrelerinde yazan formüllere baktığımızda;

C2 Hücresi için || =EMETİNDEĞİLSE(A2) ve C3 Hücresi için || =EMETİNDEĞİLSE(A3)

Yukarıda yazılan değerler Sayı kolonundan alındığı için sonuçlar “Doğru” olarak dönmüş yani ilgili hücrelerdeki değerlerin Metinsel olmadığı belirtilmiştir.

EMETİNSE (ISTEXT): Bu formülümüz ile de sınaması yapılan hücredeki değer metin türünde ise doğru sonucu almak amaçlanmaktadır. Kullanım biçimi;

=EMETİNSE(sınaması yapılacak hücre)

EMETİNSE kolonumuzda yine iki adet “doğru” değerinin olduğunu görmekteyiz. Bu kolona ait D2 ve D3 hücrelerinde yer alan formüllere baktığımızda;

D2 Hücresi için || =EMETİNDEĞİLSE(B2) ve D3 Hücresi için || =EMETİNDEĞİLSE(B3)

Gördüğünüz gibi B2 ve B3 hücresinde yer alan değerleri sırasıyla çağırdığımızda, Karakter kolonunun B2 hücresinde A, B3 hücresinde ise B olduğundan sonuç her iki hücre içinde “Doğru” olarak dönmüş oldu.

ESAYIYSA (ISNUMBER): Sınaması yapılan hücredeki değer sayısal türde ise doğru sonucu almak amaçlanmaktadır. Kullanım biçimi;

=ESAYIYSA(sınaması yapılacak hücre)

ESAYIYSA kolonumuzda iki adet “Yanlış” değerinin olduğunu görüyoruz.  Kolon hücrelerinden E2 ve E3 içerisinde yazan formüllere baktığımızda;

E2 Hücresi için || =ESAYIYSA(B2) ve E3 Hücresi için || =ESAYIYSA(B3)

Yanlış sonucunu iki hücre içinde almamızın sebebi B2 hücresinde A karakterinin, B3 hücresinde ise B karakterinin bulunması. İlgili hücrelerdeki değerlerin sayı olmamasından dolayı dönüş tipi “Yanlış” oldu.

EYOKSA (ISNA): Hücre içerisindeki değerin, #YOK hata değerine eşit olup olmadığına bakar. Eğer #YOK değerine eşitse “Doğru” sonucunu, değilse “Yanlış” sonucunu döndürür. Kullanım biçimi;

=EYOKSA(sınaması yapılacak hücre)

EYOKSA kolonundaki F2 ve F3 hücresindeki sonuçlara baktığımızda “Yanlış” ve “Doğru” olarak geldiğini görmekteyiz. Bu hücreler içerisine yazmış olduğumuz formüllere bakacak olursak;

F2 Hücresi için || =EYOKSA(A2) ve F3 Hücresi için || =EYOKSA(A3)

F2 hücresinde yazılmış olan formül değeri A2 hücresindeki “1” değerinden geldiği için hücremizin değeri #YOK değerine eşit olmadığından sonuç “Yanlış” olarak dönerken, F3 hücresi A3 hücresindeki #YOK değerini aldığından sonuç “Doğru” olarak dönmüş oldu.

Microsoft Excel: Bilgi Fonksiyonları konusunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı ve açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Tekrar tekrar belirttiğim gibi tüm formüllere değinmediğimi bilmenizi istiyorum. Bir sonraki yazımızda Matematiksel fonksiyon grubunu inceleyeceğiz. Okuduğunuz için teşekkürler kendinize iyi bakın.

Stay hungry stay foolish

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.