Skip to main content
Sql Server: Veri Tanımlama Dili

Sql Server: Veri Tanımlama Dili

Hepinize merhaba, bu yazımızda Sql Server: Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language) başlığı altında yer alan T-SQL sorgularını kısaca anlatmaya çalışacağız. Bir önceki yazımızdan hatırlayacağınız gibi bu başlık altında Create, Alter ve Drop ifadelerinin yer aldığını dile getirmiştik. Genel olarak bu sorguların hangi şablon ile yazıldığına bir göz atalım ve bir kaç örnek verelim.

Sql Server: Veri Tanımlama Dili – Create

Create ifadesi ile veritabanındaki nesnelerden herhangi birisi oluşturulabilir. Create ifadesinden sonra oluşturulacak olan nesnenin türüne göre yazılan parametrelerde farklılık görülebilmektedir. Create ifadesi şu şekilde yazılmaktadır;

 • CREATE Nesne_Tipi Nesne_Adı [Eğer varsa nesneye ait parametreler]

Örneğin tablolarımızı ve nesnelerimizi içinde barındıracağımız Örnek adında bir veritabanı oluşturmak istiyorsak en basit haliyle şu şekilde bir T-SQL sorgusu yazmamız gerekmektedir;

 • CREATE DATABASE Ornek

Oluşturduğumuz veritabanımıza Personel adında Tc, Isim, Soyisim alanları olan bir tablo eklemek istersek ise şu şekilde bir T-SQL sorgusu yazmamız gerekmektedir;

 • USE Ornek
 • CREATE TABLE Personel
  ( Tc int,
  Isim nvarchar (20),
  Soyisim nvarchar (20) )

Yukarıdaki sorgumuzda ilk satırda yer alan komutumuzda Ornek veritabanına tablo ekleyeceğimiz için Use deyimiyle ilgili veritabanını kullanacağımızı belirttik. Create alanında yazılan deyimde Personel adında bir tablo oluşturmak istediğimizi ve bu tabloda da Tc, Isim ve Soyisim kolonlarının bulunacağını belirttik. Yaptığımız bu işlem kod yazmadan Sql Server Management Studio ile de yapılabilmektedir. Create kullanımına bu şekilde örnek verebilir ve bu örnekleri çeşitlendirebiliriz.

NOT: Int ve nvarchar sql server’da bulunan değişken tiplerinden bazılarıdır. Değişken tipleri başka bir yazıda ayrıca kaleme alınacaktır.

Sql Server: Veri Tanımlama Dili – Alter

Alter ifadesi daha önceden oluşturulmuş olan nesneler üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak için kullanılmaktadır. Tıpkı create ifadesinde olduğu gibi alter ifadesinde de kullanım amacına göre parametre alanında değişiklikler meydana gelebilmektedir. Genel olarak aşağıdaki biçimde kullanılmaktadır;

 • ALTER Nesne_Tipi Nesne_Adı Değişiklik_İfadesi

Örneğin Create ile oluşturmuş olduğumuz Ornek adındaki veritabanımızın ismini Management Studio üzerinden mouse ile değil alter sorgusu ile değiştirmek istersek aşağıdaki kod satırını yazmamız bizim için yeterli olacaktır;

 • USE Ornek
 • ALTER DATABASE Ornek MODIFY NAME = Deneme

Sorgumuzu çalıştırdığımızda veritabanı ismimiz Deneme olarak değişecektir. Bu değişikliği görmek için management studio üzerinde database alanına gelerek Refresh yapmamız yeterlidir. Örneğin oluşturmuş olduğumuz Personel tablosuna Maaş ismiyle yeni bir kolon eklemek isteğimizi varsayalım. Bu durumda yine alter ifadesinden faydalanarak aşağıdaki sorguyu yazmamız gerekmektedir;

 • USE Ornek
 • ALTER TABLE Personel
 • ADD Maas money

Alter ifadesi kısaca bu şekilde kullanılmaktadır. Ancak internette bir çok farklı biçimde bir çok farklı amaç için kullanılabildiğini araştırdığınız takdirde görebilirsiniz.

Sql Server: Veri Tanımlama Dili – Drop

Kısaca herhangi bir nesneyi silmek için kullanılır. Dikkat edilmesi gereken nokta nesne silindiği takdirde içindeki tüm veriler ve bağlantılı olduğu tüm nesne ve sorgular bu durumdan etkilenecektir. Örneğin; bir tabloyu sildiğimiz zaman içerisinde bulunan kayıtlar, constraintler (kısıtlayıcılar) vs. silinecektir. Drop ifadesi şu şekilde kullanılmaktadır;

 • DROP Nesne_Tipi Nesne_Adı

Create ile oluşturup Alter ile üzerinde değişiklik yaptığımız Personel tablomuzu silmek için aşağıdaki sorguyu çalıştırmamız gerekmektedir;

 • DROP TABLE Personel

Drop kullanımı da kısaca bu şekildedir. Unutulmaması gereken nokta Alter ve Drop ifadeleri kullanılırken veri kaybı yaşanabilmektedir. Üzerinde değişiklik yapılacak ya da silinecek bir nesnenin doğru olarak seçilmesi ayrıca doğru sorgunun çalıştırılması son derece önemlidir.

Bir sonraki yazımızda Veri İşlemi Dili içerisinde yer alan Select, Update, Delete ve Insert ifadelerini incelerken, bu ifadelerin kullanım biçimleri ve hangi amaçlar ile kullanıldıklarına göz atacağız. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.